Delen

Beperk je exportrisico's tot een minimum

Wat is een exportkredietverzekering? 

Export heeft voor een onderneming heel wat voordelen. U vergroot uw afzetgebied en de aanwezigheid op verschillende markten zorgt voor meer continuïteit, stabiliteit en u bent een aantrekkelijke werkgever. Er zijn echter ook extra risico’s aan verbonden.

Om u hiertegen te beschermen bestaat er gelukkig een zeer doeltreffend instrument: de exportkredietverzekering.

De stap naar export

Voor een onderneming die zijn eerste stappen zet in het verkennen van buitenlandse markten is dit type van kredietverzekering van levensbelang. Beginnen werken met onbekende klanten in het buitenland met andere en, in de meeste gevallen, hogere risico's, leidt ertoe dat veel bedrijven uiterst voorzichtig te werk gaan en daardoor groeimogelijkheden mislopen.

Als het dan toch misgaat, is het vaak enorm moeilijk tot onmogelijk om in het land van bestemming een incassoprocedure op te starten. Dit alleen al belemmert de zin om met export te starten. Een exportkredietverzekeringspolis komt dus niet enkel tussen in geval van schade, maar biedt betaalbare en efficiënte diensten die als doel hebben dat het finaal niet tot een schadegeval komt. Die schat aan informatie en ondersteuning is voor elke exporteur van essentieel belang.

 

Neem contact met ons op

En we bespreken samen hoe we uw export nieuwe ademruimte geven.

De theorie

Elke kredietverzekering beschermt tegen het risico dat een klant geleverde goederen en diensten niet betaalt doordat hij failliet gaat of niet in staat is om te betalen. Van een exportkredietverzekering is het doel gelijkaardig, maar die dekt dus transacties met afnemers in een ander land. Vaak beschikt de exporteur over minder informatie om het kredietrisico correct in te schatten. Een exportkredietverzekeraar beschikt wel over deze data en kennis. De verzekeraar screent uw prospect en eenmaal de relatie opgestart, loopt u geen risico meer dat de betaling niet binnenkomt.

De praktijk in 6 stappen

De werking is eenvoudig. 

  1. Kredietrisico

   De verzekeraar bestudeert het kredietrisico van alle klanten van de verzekerde en deelt ze in. Deze analyse van de volledige buitenlandse portefeuille is een van de grote voordelen die zorgt voor inzicht in de situatie van zowel klanten als prospecten buiten de grenzen. Wanneer je een polis ondertekent hebt, krijg je digitale rapportagetools ter beschikking waarmee je al je risico’s en evoluties ervan nauwgezet kan opvolgen en maatwerkrapporten kan opstellen.

  2. Kredietlimiet

   Vervolgens krijgt elke klant een kredietlimiet in lijn van het risico. Dit maakt de indeling concreet. De exportkredietverzekeringspolis dekt de vastgestelde kredietlijnen die de vergoeding bepalen in geval van niet-betaling.

  3. Incasso

   In geval van wanbetaling voert de verzekeraar het incasso volgens de ter plaatse geldende wetgeving. Door zijn wereldwijde aanwezigheid kent Atradius de verschillende mechanismen om zo uw kans op recuperatie te vergroten. De exportkredietverzekering neemt de invorderingsprocedures in het buitenland op zich, zowel minnelijk als juridisch. Die zijn vaak ingewikkelder, duurder, maar vooral anders dan in België.

  4. Schadeloosstelling

   Als de klant failliet is of niet kan betalen (vermoedelijke insolventie), vergoedt de verzekeraar u het verlies. Het percentage van vergoeding wordt bepaald in de verzekeringspolis. De gegarandeerde schadeloosstelling voor export helpt de onderneming nieuwe markten te ontsluiten en waarborgt het evenwicht van haar rekeningen en balans.

  5. Prospectie

   Door zijn wereldwijde aanwezigheid kent Atradius de markt en de verschillende sectoren door en door, wat de zoektocht naar nieuwe betrouwbare exportklanten vergemakkelijkt en versnelt. Geen nodeloze inspanningen voor verkopen die toch niet tot betaling zullen leiden.

 1. Advies

  Ook informatiedeling op het gebied van internationalisering en evoluties in markten en sectoren maakt deel uit van de polis, bijvoorbeeld over de toepassing van het (al dan niet uitgebreid) eigendomsvoorbehoud in de verschillende landen. Wat zijn de betalingspraktijken in bepaalde landen of welke economische evolutie zien onze economisten voor de volgende X maanden?

De 4 belangrijkste voordelen

Exportkredietverzekering is een essentieel instrument om uw exportverhaal op te starten of om hierin verder te groeien. Er bestaan andere formules om het risico van niet-betaling te verkleinen, zoals het documentair krediet. Qua voordelen steekt de verzekering er echter met kop en schouders bovenuit:

1. Verzekering van de volledige handelsactiviteit

2. Lagere kosten

3. De kans op recuperatie van achterstallige betalingen is maximaal. Bij een documentair krediet hangt die af van de volledigheid van de documenten en van de kredietwaardigheid van de betrokken financiële instellingen, op sommige plaatsen blijft het mogelijk om een bank op te richten met weinig garanties op dat gebied.

4. Een schadedossier is voor de verzekerde administratief zeer eenvoudig. In geval van een documentair krediet kan de afhandeling echter zeer ingewikkeld zijn en moet het bedrijf zelf alle vereiste documenten verzamelen en voorleggen.

Kies de juiste verzekeraar

Houd rekening met de volgende 3 aspecten:

1. De analyse, de classificatie en de dekking van het risico gebeuren zo goed als onmiddellijk.

2. De analyse is altijd van dezelfde kwaliteit, ongeacht het land waar de klant gevestigd is.

3. Het netwerk van de verzekeraar strekt zich uit tot die markten waar u actief bent.

Als marktleider met vestigingen overal ter wereld screent Atradius permanent 220 miljoenen ondernemingen en voldoet dan ook moeiteloos aan deze criteria.

De stap zetten

Een exportkredietverzekering is dus onmisbaar voor elke onderneming die internationaal actief is. De verzekering beschermt uw investering bij elke transactie door het risico van niet-betaling tot een absoluut minimum te beperken. Succesvolle handelstransacties vormen een cruciale stap naar een succesvolle onderneming.

Krijg gebruiksklare antwoorden

Test Atradius en laat gratis 3 klanten screenen

Liesbet Suykens
Liesbet Suykens

Senior Account Executive & Content Marketeer

Nood aan meer info?

Download onze Whitepaper en ontvang 50 extra tips & tricks om uw creditmanagement verder uit te bouwen.