Delen

Levert uw credit managementproces winst op?

Het verlenen van krediet aan uw klanten kan een geweldige manier zijn om hun aankoopbedrag te verhogen en om een sterke relatie met hen op te bouwen.

Maar als uw creditmanagementproces ontoereikend is, kan het zijn dat sommige klanten te laat of helemaal niet betalen, wat dan weer een negatieve impact oplevert op uw nettoresultaat.

Sommige bedrijfsleiders zijn zich niet volledig bewust van de consequenties van het verstrekken van krediet aan hun klanten, of beseffen niet echt dat ze dit vandaag al doen. Als u vandaag producten of diensten aan uw klanten levert en hen vervolgens een factuur stuurt voor betaling, dan bent u krediet aan het verlenen.

Als uw factuurvoorwaarden iets anders stipuleren dan betaling bij levering, dan creëert u dus zelf een risico, hoe klein ook, dat uw klanten niet zullen betalen. Als u bijvoorbeeld een betalingstermijn van 30 dagen aanbiedt op een factuur, staat dat gelijk aan 30 dagen kredietverlening. Als u die betalingstermijn laat oplopen tot 45, 60 of zelfs 90 dagen, wordt dat krediet alleen maar langer en neemt het risico op mogelijke wanbetaling dus ook toe. Hoe langer de periode dat uw klant u nog niet moet betalen, hoe groter de kans dat er in die periode iets negatiefs met die onderneming gebeurt.

Bij sommige klanten is het risico op niet-betaling relatief laag en is het voordeel van kredietverlening erg groot. Maar zelfs bij klanten die u al lang volledig en op tijd betalen, bestaat er altijd een risico dat de volgende factuur niet wordt betaald. Dit kan te wijten zijn aan externe factoren die uw klant niet in de hand heeft; misschien heeft een van zijn klanten niet betaald of kan hij de financiering niet rond krijgen of zijn er politieke interventies die een cashflowprobleem hebben gecreëerd.

Beheers het risico door toepassing van een sterke creditmanagementstrategie.

In een goede creditmanagementstrategie zitten steeds vijf sleutelelementen verweven:

  1. Beoordeling van de kredietwaardigheid

   U moet beslissen welk risiconiveau u bereid bent te aanvaarden en vervolgens uw voorwaarden daaraan aanpassen. Vervolgens is het raadzaam om de kredietwaardigheid van uw klant te controleren alvorens hem krediet te verlenen. Een slechte kredietwaardigheid kan de enige beslissende factor zijn om krediet te weigeren en in plaats daarvan aan te dringen op contante betaling bij levering of zelfs te besluiten geen zaken met hen te doen. Voldoet de kredietwaardigheid van uw afnemer aan uw vooraf vastgestelde voorwaarden, dan kunt u overwegen een contract op te stellen, waarin onder meer de exitperiode moet worden vastgelegd voor het geval u de handel wilt stopzetten.

  2. Monitoring

   Het is belangrijk dat u uw klanten voortdurend monitort, want de omstandigheden kunnen zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Wanneer u krediet verleent, moet u onder meer de financiële gegevens van de klant opvragen, zodat u kunt bepalen of hij nog steeds aan uw voorwaarden voldoet. Wanneer dat niet langer het geval is, zou een sterke creditmanagementstrategie vereisen dat u de handel met de klant stopzet.

  3. Facturatie

   Om ervoor te zorgen dat klanten hun facturen prompt betalen, moet u die facturen ook prompt uitreiken en op niet-betaling even prompt reageren. Dit schept verwachtingen bij de klant en beperkt ook het aantal uitstaande dagen voor verschuldigde betalingen tot een minimum. Het is ook belangrijk dat uw boekhouding up-to-date is, zodat u weet welke klanten op tijd betalen en welke klanten niet betalen. Zo kunt u de juiste follow-up organiseren.

  4. Klantenbeheer

   Een op maat van uw onderneming gesneden systeem voor klantenbeheer (CRM) kan u helpen de timing van betalingsherinneringen te controleren en andere klantencommunicatie doeltreffender te beheren.

  5. Risicobeperking

   Een kredietverzekering kan het risico van wanbetaling helpen beperken door uw handelsvorderingen te beschermen. Als klanten niet betalen, dekt de verzekeraar tot 90 procent van het uitstaande bedrag, zodat uw cashflow onaangetast blijft.

Kredietverzekering is de minst riskante manier om uw kredietbeheerprocessen te ondersteunen. Het vergroot uw handelsvertrouwen en helpt u bij due diligence en risicobeoordelingen. Zo kunt u uw bedrijf laten groeien met de gemoedsrust dat uw cashflow niet zal worden afgesneden, zelfs niet als een klant u niet betaalt. Bekijk hier welke voordelen een kredietverzekering heeft tegenover self-insurance.

Hoe goed bent u in het beschermen van uw cashflow?

Met onze gratis checklist krijgt u meteen een overzicht van mogelijke risico's voor uw bedrijf. U zult in staat zijn om potentiële hiaten in uw credit managementproces te identificeren en ervoor te zorgen dat uw bedrijf risico's op de juiste manier beheert en handel mogelijk maakt door het veiligstellen van uw cashflow.

Download nu de checklist

Even bekijken hoe we samen uw credit managementproces verder kunnen finetunen?

Vul dan snel dit formulier in

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Manager Marketing & Corporate Communication