Delen

Kredietrisicobeheer in moeilijke tijden

Wanneer een economische malaise toeslaat, kunnen leveranciers er niet langer van uitgaan dat afnemers met een goede betalingshistoriek nog steeds in staat zullen zijn aan hun verplichtingen te voldoen.

Om de risico's tot een minimum te beperken, dient u uw vorderingen op een continue basis actief te beheren. Het blijft van cruciaal belang om de veranderende relaties met afnemers en het kredietrisico ook in moeilijke tijden te beheren.

Van verstoorde toeleveringsketens tot een zwakkere mondiale vraag, bedrijven worden geconfronteerd met tal van obstakels om wereldwijd handel te drijven. Voor leveranciers zouden perioden van economische stress een katalysator moeten zijn om hun credit managementproces - voor zowel nieuwe als bestaande klanten - en het beheer van hun debiteuren strategisch onder de loep te nemen, zodat zij problemen vroegtijdig kunnen opsporen en negatieve verrassingen voorkomen.

Doe uw onderzoek

Bij de beoordeling van nieuwe klanten raden wij u aan een formele kredietcontroleprocedure in te voeren, waarbij informatie wordt verzameld over de financiële positie van een bedrijf, de prestaties van de sector en de vooruitzichten voor de landen waarin ze actief zijn.

Een kredietverzekeraar kan uw inspanningen ondersteunen doordat u een beroep kan doen op hun expertise, waaronder die van de kredietspecialisten in het land zelf waar uw debiteuren gevestigd zijn. De beste maatschappijen beschikken ook over een eigen database van bedrijven met informatie over de vraag of een afnemer in het verleden te laat heeft betaald of in gebreke is gebleven. Toegang tot dit soort gegevens is bijzonder belangrijk, voornamelijk in landen waar informatie moeilijk te vinden en te verifiëren kan zijn.

Eens u over meer info beschikt over de solvabiliteit van uw afnemer, is het bepalen van passende betalingstermijnen een belangrijke stap in het risicobeheerproces. Handelskrediet aanbieden is een erkende methode om bedrijven te helpen hun business te doen groeien. Bedrijven verschillen echter in hun aanpak voor nieuwe kopers. U kunt bijvoorbeeld beginnen met alleen contante betaling aan te bieden gedurende de eerste paar maanden om zo een relatie op te bouwen. U kunt ook onmiddellijk kredietvoorwaarden aanbieden als uw bedrijf zich na een evaluatie comfortabel voelt bij het kredietrisico.

Bewaak het betalingsgedrag van klanten

Zelfs voor gevestigde klanten is het belangrijk om een formeel kredietbeoordelingsbeleid te hebben. Het kan worden vergeleken met de waarschuwing op beleggingsproducten, dat "in het verleden behaalde resultaten geen indicator zijn voor toekomstige resultaten". Dit concept moet ook worden toegepast op relaties met uw afnemers, vooral wanneer de handelsomstandigheden moeilijk zijn. Alleen door een bedrijf, zijn bedrijfstak en de landen waarin het actief is regelmatig te beoordelen, kunt u zich een gefundeerd beeld vormen van hun vermogen om aan betalingen te voldoen. Hier vindt u meer informatie over hoe u een regelmatige financiële gezondheidscontrole kunt uitvoeren.

Naast een regelmatige evaluatie van het kredietrisico moeten bedrijven ten minste maandelijks hun vorderingen opvolgen, omdat deze kunnen dienen als een vroege waarschuwingsindicator. Voor langetermijnklanten beschikt u over een betalingsgeschiedenis, dus als normaal betrouwbare bedrijven te laat beginnen te betalen, is dat een teken om dat bedrijf in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat u een grondig inzicht hebt in het kredietrisico. Als ze bijvoorbeeld actief zijn in een land waar de toeleveringsketen is verstoord of in een sector waar de vraag is gedaald, zal dit waarschijnlijk van invloed zijn op hun vermogen om betalingen te verrichten. Voor meer tips over hoe u uw debiteuren kunt beheren, klik hier.

Handel voordat de problemen te groot worden

Zodra u hebt vastgesteld welke klanten een betalingsachterstand dreigen op te lopen, wilt u als leverancier actie ondernemen om de kans op oninbare vorderingen zo klein mogelijk te maken. U kunt bijvoorbeeld overgaan op contante of gewaarborgde betalingstermijnen of - als u zich goed voelt bij het langetermijnkredietprofiel van een klant – de betalingstermijn verlengen.

Voor bedrijven zijn perioden van zwakkere economische conjunctuur onvermijdelijk. Als leverancier komt het erop aan processen op te zetten om potentiële problemen op te sporen en een oplossing aan te reiken voor het te laat is.

Op zoek naar meer tips voor het stroomlijnen van uw credit management?

Download de whitepaper met meer dan 50 tips

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Manager Marketing & Corporate Communication