Delen

Kredietcontrole en - monitoring? Schoenmaker blijf bij je leest!

Elk succesvol bedrijf heeft een unieke sterkte, die hen goed maakt in wat ze doen en hen onderscheidt van anderen. Het is een voltijdse job die externe expertise vereist.

Neem het geval van een schoenenfabrikant. Het bedrijf weet alles over de gereedschappen en machines van het vak, de verschillende soorten grondstoffen, de beste en meest kosteneffectieve manieren om ze te fabriceren, en het geknipte proces om een eindproduct te maken dat de gewenste kopers aanspreekt.

Maar om op lange termijn te kunnen floreren, is het voor de schoenmaker niet voldoende zich enkel te concentreren op het produceren en verkopen van een mooi afgewerkt product. Het is minstens even belangrijk voor zijn onderneming om zich een coherente strategie voor credit management aan te meten, vooral in een onzekere economische omgeving waar het risico op wanbetaling toeneemt en nog verder zal toenemen.

Hoewel credit management vaak terecht een cruciale functie inneemt, kan het de middelen van een onderneming aanzienlijk belasten als men tracht alles intern te organiseren.

Ondernemingen moeten onder meer de volgende maatregelen nemen om een efficiënt systeem voor kredietcontrole en -monitoring op te zetten.

#1 Het betalingsbedrag bijhouden

Volg uw facturen op zodat u weet welke klanten op tijd betalen en welke niet. Zo kunt u elke klant de juiste follow-up geven.

#2 De financiële gezondheid van een klant regelmatig controleren

Het is belangrijk om klanten voortdurend op te volgen, omdat de omstandigheden plotsklaps kunnen wijzigen. Dit houdt onder meer in dat de financiële rekeningen van een bedrijf, met inbegrip van de schuldgraad, de winst en de cashflow, moeten worden gecontroleerd. Mogelijke informatiebronnen hiervoor zijn uw collega-ondernemers, de plaatselijke Kamer van Koophandel en externe dataleveranciers.

#3 Nauwkeurige gegevens bijhouden

Het is essentieel dat klantgegevens worden bijgehouden in een centrale file om ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Een nauwkeurige registratie van eventuele speciale regelingen stelt uw bedrijf ook in staat facturen foutloos te verzenden, incasso's met de juiste aanpak uit te voeren en geschillen doeltreffend te beheren.

#4 Verwerf inzicht in industriesectoren en marktrisico's

Gedetailleerde kennis van de sectoren en regio's waarin een klant actief is, stelt uw bedrijf ook beter in staat om een accurate kredietbeoordeling uit te voeren. De prestaties van de sector en de economische vooruitzichten voor die markten hangen af van een aantal factoren, zoals het overheidsbeleid, het consumentenvertrouwen en de veiligheid van de toeleveringsketen.

#5 Verifieer dat nieuwe klanten oprecht zijn

Voordat u orders van een nieuwe afnemer accepteert, doorloopt u best een checklist om eventuele anomalieën aan het licht te brengen. Zaken om op te letten zijn bijvoorbeeld: hoe lang bestaat het bedrijf al? Wat is de rechtsvorm en komt deze overeen met het type/ de omvang van het bedrijf dat een order bij u wilt plaatsen?

Het argument voor professioneel credit management

Maar hoe kunnen bedrijven een effectieve kredietcontrole uitvoeren zonder essentiële middelen aan hun hoofdactiviteit te onttrekken? Dit is waar de kerncompetenties van een credit manager op de voorgrond treden.

Om de effectiviteit van deze belangrijke functie verder te versterken, kunt u een kredietverzekeraar overwegen die zal fungeren als een efficiënte en relatief goedkope aanvulling om gezonde interne creditmanagementpraktijken te installeren en uw risico's te beperken.

kredietmonitoring

Toegang tot uitgebreide middelen

De eerste en belangrijkste reden om een beroep te doen op een kredietverzekeringsmaatschappij is de toegang tot hun diepgaande kennis en middelen. Daartoe behoren de hoogopgeleide en ervaren kredietanalisten die lokaal aanwezig zijn, de taal van de klant spreken, een goed inzicht hebben in de lokale wettelijke vereisten en gespecialiseerd zijn in risicobeoordeling.

Vervolgens hebben kredietverzekeraars ook toegang tot een reeks instrumenten waarmee het klantenbestand van een klant voortdurend kan worden gemonitord. Daartoe behoren uitgebreide databases met informatie over miljoenen bedrijven over de hele wereld, compleet met buyer ratingsystemen, waardoor bedrijven hun risico’s en kansen in evenwicht kunnen houden door weloverwogen beslissingen te nemen.

Een dergelijk systeem kan u helpen risico's te vermijden, zodat u uw middelen kunt richten op de groei van het bedrijf, door te werken met die klanten die hun rekeningen wel op tijd betalen. Bovendien zal een kredietverzekeraar u bij achterstallige betalingen, als onderdeel van het totaalpakket, vaak helpen met het incasso (zowel minnelijk als juridisch).

Verder zijn de kredietverzekeraars, die wereldwijd gevestigd zijn, in staat om een debiteur zelf te onderzoeken, wat nog crucialer is op plaatsen waar financiële rapporten niet makkelijk toegankelijk zijn. Een geavanceerde economie als Duitsland bijvoorbeeld vereist dat alle bedrijven, ongeacht hun omvang, hun financiële verslagen online indienen, die vervolgens gemakkelijk toegankelijk zijn, en de bedrijven opereren binnen de kaders van een sterk rechtssysteem.

Dit is echter niet het geval in veel landen in bijvoorbeeld Azië - een belangrijk verschil dat van belang is als uw bedrijf geld probeert terug te vorderen van een klant of verhaal zoekt in geval van eventuele fraude.

Ten slotte zorgt een kredietverzekeringsmaatschappij voor een zekere mate van onpartijdigheid die de effectiviteit van uw credit management-proces echt ten goede komt. Een onbevooroordeelde, onsentimentele aanpak biedt een realistische kijk op de positie van een debiteur in de markt en zijn toekomstperspectieven, en helpt uw bedrijf op zijn beurt de rompslomp van oninbare vorderingen te vermijden en zich te concentreren op het opbouwen van een solide klantenbestand.

Wenst ook u de mogelijkheden te bespreken die een kredietverzekering uw onderneming kan bieden om uw intern credit management verder aan te scherpen?

Vul dan snel dit formulier in
Liesbet Suykens
Liesbet Suykens

Senior Account Executive & Content Marketeer