Delen

Een verkoop is pas geslaagd als het geld op je rekening staat

Hoe bescherm jij je cashflow? De meeste bedrijven handelen op krediet met hun klanten, die kopen wat ze nodig hebben en mogen met uitstel betalen.

Download nu de checklist

Dé manier om je klantenbestand op te bouwen, je orderboek te vullen en je omzet te verhogen. Klanten zullen gemakkelijker kopen als ze niet onmiddellijk hoeven te betalen.

Toch is er een maar… Hoewel het verstrekken van krediet weliswaar een gebruikelijke en strategische handelspraktijk is, brengt die ook risico's met zich mee. Zaak is je onderneming hiertegen te beschermen.

Een van de grootste problemen met een kredietlijn is dat het een impact kan hebben op de cashflow van je bedrijf. Een gezonde cashflow is niet zomaar een financiële term, het is een doorslaggevende factor voor de gezondheid van je onderneming. Is je cashflow stabiel dan ben je in staat om de lonen van je medewerkers te betalen, materialen aan te schaffen en je schulden af te lossen.

Hou hier dus rekening mee als je krediet verleent. Zorg ervoor dat je duidelijke afspraken met je klanten maakt, zodat er geld blijft binnenkomen. Licht je toekomstige klanten vooraf zeker even door en voer uitgebreide kredietcontroles uit. Zo voldoe je aan je verplichtingen, vermijd je onbetrouwbare klanten en voorkom je verrassingen.

Het is een goed idee om voor nieuwe klanten een betalingstermijn van 30 dagen vast te stellen, zodat je eerder vroeg dan laat eventuele problemen opmerkt. Hoewel oudere, meer gevestigde klanten betalingstermijnen van 60 dagen kunnen krijgen, hoort dit een verdiend voorrecht te zijn.

Wanneer je bedrijf een aanzienlijk werkkapitaal heeft vastzitten in debiteuren, dus in nog niet betaalde facturen op krediet, kan je weleens in de problemen komen als klanten niet op tijd betalen. Je grootste debiteuren vormen het grootste risico. Als een van hen niet kan betalen, is het belangrijk dat je inschat welke impact dit heeft op je onderneming.

Hier vind je drie manieren waarop je krediet kunt verlenen aan klanten zonder onnodige risico's te lopen:

Kies bewust

Trek je klanten op voorhand na en ga er pas mee in zee als ze een positief betaalgedrag kunnen aantonen. Een bedrijf dat een groot order belooft, maar waarvan je niet weet of het de middelen heeft om te betalen, vormt een groot risico dat vaak de potentiële omzet die er tegenover staat niet waard is. Onthoud: “Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar.” Dan heb je, zeker op lange termijn, meer aan klanten die kleinere, maar regelmatige bestellingen plaatsen en op tijd betalen.

Tijd is geld

Om klanten aan te moedigen op tijd te betalen, is het belangrijk om tijdig te factureren en de afgesproken betalingsvoorwaarden duidelijk te maken. Volg de betalingen zorgvuldig op en grijp in als je het geld niet tijdig ontvangt. Het is belangrijk om van bij aanvang duidelijk te stellen dat te late betalingen niet zullen worden getolereerd. In het ergste geval kan je een incassoprocedure opstarten om alsnog betaald te worden.

Bescherm je bedrijf

Een kredietverzekering dekt verliezen veroorzaakt door wanbetalingen. Zo bescherm je je bedrijf tegen klanten die niet betalen en garandeer je tegelijkertijd je cashflow. Een kredietverzekeraar kan echter meer betekenen dan enkel dat. Hij helpt je met de due diligence en kredietcontroles om ervoor te zorgen dat je alleen krediet verleent aan betrouwbare klanten. Als klanten niet betalen, kan een kredietverzekeraar het incasso doen in jouw plaats (zowel minnelijk als juridisch). Bovendien stelt hij allerlei informatierapporten ter beschikking die je meer inzicht geven in de risico's en kansen in jouw sector, zodat jij met kennis van zaken kan beslissen.

Uiteraard ben je verzekerd voor bedrijfsschade, beroepsaansprakelijkheid, bedrijfswagens en commerciële gebouwen met inhoud. Maar hoe zit het met het belangrijkste dat je bedrijf draaiend houdt - je cashflow? Wel, een kredietverzekeringspolis dekt verkochte en geleverde goederen en diensten. Zo’n polis kan bovendien naar jouw behoefte aangepast worden om meerdere risico's te dekken, zoals werk in uitvoering en bindende contracten. Daarom kan ook een onderneming met kleine budgetten en winstmarges, zaken blijven doen met de houvast van een kredietverzekering, een proces dat in actie schiet als klanten uitstaande facturen niet (kunnen) betalen.

In zo’n geval kan de kredietverzekering vaak tussenbeide komen en het kapitaal ter beschikking stellen waarmee je bedrijf kan verder werken. Dit behoedt je voor relatief riskante keuzes zoals het verlengen van krediet of in het rood gaan, die je soms magere bufferzone opsouperen.

Hoe goed ben jij eigenlijk in het beschermen van je cashflow?

Met onze handige checklist krijgt je direct en vrijblijvend een overzicht van de potentiële risico’s voor jouw bedrijf.

Zo identificeer je mogelijke hiaten in je debiteurenbeheer wat ervoor zorgt dat je de risico’s nog beter inschat en onder controle houdt. Je stelt je cashflow veilig en je bedrijf is op slag een stuk gezonder.

Download nu de checklist

Liesbet Suykens
Liesbet Suykens

Senior Account Executive & Content Marketeer