Delen

Oorlog remt groei: economische vooruitzichten lente 2022

De wereldeconomie blijft kampen met problemen in de toeleveringsketens en hoge energieprijzen. Daar komt nog bij dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne de grondstofprijzen verder opdrijft, wat de inflatie nog verder aanwakkert. 

Onze prognoses voor de bbp-groei zijn ondertussen neerwaarts bijgesteld. De hoge inflatie zal de centrale banken er waarschijnlijk toe aanzetten hun monetaire beleid nog agressiever aan te scherpen. We zien dit al in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de eurozone langzamer evolueert. Veel opkomende markten zijn reeds in 2021 deze weg ingeslagen.

De 6 kernpunten:

  1. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne

   Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft een negatief effect op de mondiale groei, vooral door het effect ervan op de grondstoffen- en energieprijzen. Wij hebben de groei voor 2022 met 0,7 procentpunt (ppt) en voor 2023 met 0,4 ppt neerwaarts bijgesteld. Ondanks de neerwaartse bijstelling blijft de mondiale groei relatief robuust met 3,4% in 2022 en 3,2% in 2023. Deze groeiprognose blijft echter met een hoge mate van onzekerheid omgeven.

  2. Stijging prijzen grondstoffen in 2022

   Voorspeld wordt dat de prijzen van een breed scala aan grondstoffen in 2022 fors zullen stijgen. De reeds oververhitte olie- en gasmarkten vertonen een hernieuwde volatiliteit na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wij verwachten ook dat de prijzen van andere grondstoffen waarvan Rusland en Oekraïne belangrijke producenten zijn, zoals tarwe, gerst, plantaardige oliën en niet-edele metalen, aanzienlijk zullen stijgen.

  3. Stijging transportkosten en tekort aan uitrusting

   De knelpunten in de bevoorradingsketen lijken enigszins te verminderen, hoewel de transportkosten en de tekorten aan uitrusting hoog blijven. Bovendien verstoort het conflict tussen Rusland en Oekraïne sommige specifieke toeleveringsketens, zoals die van halfgeleiders en de automobielindustrie. De handelsgroei blijft in 2022 echter relatief robuust omdat de druk op de toeleveringsketen en de inflatie worden gecompenseerd door de sterke consumentenvraag.

  4. Toename mondiale inflatie

   Verwacht wordt dat de mondiale inflatie in 2022 zal toenemen. Zelfs aan het begin van 2022 was er al sprake van inflatoire druk als gevolg van problemen met de toeleveringsketen, een sterke consumentenvraag en stijgende energie- en grondstoffenprijzen. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne maakt de situatie alleen maar erger, gezien het effect ervan op de grondstoffenprijzen. Dit betekent dat centrale banken agressiever zullen moeten optreden om de inflatie de kop in te drukken.

  5. Vertragen van groei in de ontwikkelde markten 

   De groei in de ontwikkelde markten vertraagt als gevolg van de hoge inflatie, de druk op de toeleveringsketen en de indirecte gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Verwacht wordt dat de groei in de eurozone in 2022 sterk zal afkoelen. De prijsdruk was de afgelopen maanden al aan het toenemen, maar het conflict heeft deze tendens nog versterkt. De inflatie loopt snel op. Het door de consument geleide herstel in de VS en het VK komt steeds meer onder druk te staan nu de oplopende inflatie tot een snellere omslag van de monetaire steun leidt. Zowel de Federal Reserve als de Bank of England hebben de beleidsrente de afgelopen maanden al verhoogd en de vooruitzichten voor de Fed worden steeds meer “hawkish”.

  6. 6. Tegenwind door de Russische invasie en nieuwe Covid golven

   Het groeimomentum voor de opkomende markteconomieën zwakt af nu de fiscale en monetaire steun snel wordt ingetrokken. Nieuwe tegenwind wordt gecreëerd door de Russische invasie in Oekraïne. Dit komt bovenop andere problemen, zoals knelpunten in de toeleveringsketens en in sommige regio's nieuwe golven van Covid-infecties.

Leest u graag de volledige Economic Update lente 2022 met focus op de oorlog in Rusland-Oekraïne, de aanhoudende druk op de toeleveringsketens, stijgende grondstofprijzen en de hoogste inflatie sinds decennia?

Download hier het rapport

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Senior Manager Marketing & Corporate Communication