Delen

Economic Outlook - Januari 2023

Stagflatie “light” lonkt aan de horizon
  • De wereldeconomie staat voor een ongekende combinatie van uitdagingen, die haar in 2023 op de rand van een recessie brengt.
  • De hardnekkige inflatie is de meest nijpende uitdaging, die verstrekkende gevolgen heeft voor de hele wereldeconomie.
  • We bevinden ons nu in een gevreesde 'stagflatie' - een realiteit die wordt gekenmerkt door een laag BBP, maar een hoge prijsgroei. De centrale banken zijn overgegaan tot een agressieve verstrakking om te voorkomen dat de hoge prijzen en de lage groei blijven aanhouden. Hoewel dit ten koste gaat van de mondiale vraag, zou het wel eens genoeg kunnen zijn om te zorgen voor een ''stagflatie light''.

Download hier de Economic Outlook 2023

Belangrijkste vaststellingen uit het rapport

Sterke verslechtering van de mondiale groei in 2023

Nu de stagflatie op gang komt, verwachten wij dat de mondiale bbp-groei zal afnemen tot 1,2% in 2023, tegen 2,9% in 2022. De groeivertraging heeft een brede basis en is vooral te wijten aan de kosten van levensonderhoud in de geavanceerde economieën, strengere financiële voorwaarden, de aanslepende oorlog in Oekraïne en de aanhoudende gevolgen van de pandemie.

Deze vertraging zou echter van relatief korte duur moeten zijn, aangezien de inkrimping van de vraag de prijzen doet afkoelen en de stagflatie in de loop van 2023 verdwijnt. Wij verwachten dat de mondiale economische groei in 2024 weer zal aantrekken met 2,9%.

atr_worldtrade_chart


De inflatiedruk zal volgend jaar afnemen

Wij verwachten dat de wereldwijde consumenteninflatie haar hoogtepunt heeft bereikt en dat de desinflatie volgend jaar zal aantrekken. Wij voorspellen dat de gemiddelde inflatie zal afnemen van 7,9% in 2022 tot 5,3% in 2023. De snel verkrappende monetaire voorwaarden verlichten de druk aan de vraagzijde, nu de knelpunten in de toeleveringsketen afnemen. De energie- en voedselprijzen zullen echter volatiel blijven zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt.


Groei wereldhandel komt tot stilstand

De groei van de wereldhandel is in de tweede helft van 2022 vertraagd, nu de pandemiegerelateerde inhaaleffecten wegebben en de wereldwijde vraag afneemt. Aangezien de sentimentsindicatoren diep in het krimpende gebied zitten, voorspellen wij momenteel dat de handel in 2022 slechts met 3,0% en in 2023 met 1,5% zal groeien.

Naarmate de wereldeconomie eind 2023 weer aantrekt, zal ook de wereldhandel positief reageren. In 2024 verwachten wij een handelsgroei tussen 2,5% en 3%.

atr_worldtrade_table1

Geavanceerde markten: inflatieproblemen houden aan en belemmeren groei in 2023

Door de energiecrisis vlakt de groei in de geavanceerde economieën in 2023 af (0,0%), na een magere stijging van 2,5% in 2022. Wij verwachten dat verschillende belangrijke geavanceerde markten - de VS, het VK en de Eurozone - in 2023 in een recessie zullen belanden. Het begrotingsbeleid blijft volgend jaar ondersteunend, omdat veel regeringen beleidsmaatregelen nemen om huishoudens te beschermen tegen stijgende energiekosten. De centrale banken daarentegen zijn begonnen het monetaire beleid aan te scherpen om de hoge inflatie te bestrijden. 

  • Eurozone: wij verwachten dat de bbp-groei in 2023 met 0,1% zal krimpen na een stijging met 3,1% in 2022. De regio heeft te kampen met verschillende tegenslagen, met name sterk gestegen energieprijzen, terwijl de aanvankelijke voordelen van de heropening van de economieën bijna volledig zijn uitgewerkt. Zowel de industrie als de dienstensector zijn vertraagd, terwijl de consumptie van de huishoudens te lijden heeft onder de hoge consumentenprijzen. Voor 2024 verwachten wij dat het bbp van de eurozone met 2,1% zal groeien naarmate de negatieve economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne afnemen.
  • Verenigde Staten: na een groei van 1,8% in 2022 verwachten wij een krimp van 0,4% in 2023. Stijgende prijzen en hogere rente drukken op de binnenlandse vraag, tegen een zwakke mondiale achtergrond. Gezien de veerkracht van de consumentenuitgaven verwachten wij echter dat de recessie volgend jaar mild zal blijven. In 2024 voorspellen wij een bescheiden opleving van de economie met 1,4%.
  • Verenigd Koninkrijk: wij verwachten een economische krimp van 0,7% in 2023, gevolgd door een bescheiden opleving van 1,8% in 2024. Structurele aanbodbeperkingen, beperkte fiscale effecten en handelsverstoringen na de Brexit verergeren het negatieve effect van de oorlog in Oekraïne op de (energie)inflatie, het consumentenvertrouwen en de toeleveringsketens van bedrijven. Het overheidsbeleid zet de vooruitzichten voor de consumentenbestedingen verder onder druk.
  • Japan: wij verwachten dat de bbp-groei zal vertragen van 1,6% in 2022 tot 0,9% in 2023, gevolgd door een stijging met 1,6% in 2024. De hogere inflatie en de daaruit voortvloeiende druk op de reële inkomens zullen de consumptiegroei in de komende kwartalen drukken. Hoewel wij verwachten dat de exportgroei zal verbeteren dankzij een devaluerende munt en de vermindering van verstoringen in de toeleveringsketen, zal deze opleving van korte duur zijn gezien de zwakkere mondiale vraag.

 

Emerging markets: strengere financiële voorwaarden in het verschiet

Wij verwachten dat de bbp-groei in de opkomende markteconomieën zal vertragen van 3,6% in 2022 tot 2,9% in 2023. De opkomende markteconomieën in het algemeen hebben al te maken gehad met strengere binnenlandse financieringsvoorwaarden en met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne (met name hogere energie- en voedselprijzen). Dit zal de groei in 2023 blijven drukken naarmate de mondiale vraag verzwakt. De hogere rente vormt een bedreiging voor de houdbaarheid van de schuld van OME's met een hoge particuliere of overheidsschuld. Dat zijn vooral lage-inkomenslanden en ontwikkelingslanden.


Neerwaarts scenario: sterke stagflatie

Nu de wereldeconomie in het eerste halfjaar van 2023 op de rand van een recessie zal balanceren, onder druk van de geavanceerde economieën, zien wij een aanhoudende inflatie als het grootste risico. Mochten zich verdere schokken in de energieprijzen voordoen, naast een vicieuze loon-prijsspiraal in de geavanceerde economieën, dan zouden monetaire beleidsmakers er niet in slagen de prijsgroei te beteugelen.

Dit zou leiden tot een diepere wereldwijde recessie, waarbij nog hogere prijzen de groei verder zouden afremmen. In een dergelijk scenario verwachten wij dat de mondiale groei in 2023 zal halveren tot 0,6%. Dit zou in 2023 in de VS 2,3% en in de eurozone 1,5% van het bbp schelen.

Indien u het volledige rapport wenst te bekijken of in de cijfers, grafieken en tabellen wenst te duiken …

Download hier de Economic Outlook 2023

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Senior Manager Marketing & Corporate Communication