Delen

Trends in de ICT-industrie: gunstige groeiverwachting

De vooruitzichten voor de ICT-markten zijn gunstig, maar worden getemperd door een aantal neerwaartse risico's.

De wereldwijde ICT-sector (informatie- en communicatietechnologie) heeft het goed gedaan tijdens het heetst van de pandemie en schetst een overwegend positief toekomstbeeld. Thuiswerken, e-leren, digitale gezondheid en online winkelen stuwden de vraag tijdens de lockdowns, wat resulteerde in een sterke groei van de verkoop en de productie, alsook in hogere winstmarges voor ICT-bedrijven. Hoewel de dubbelcijferige groei van het begin van de pandemie de komende jaren naar verwachting zal vertragen, blijven de groeivooruitzichten op zowel korte als langere termijn robuust omdat bedrijven blijven investeren in ICT en digitale transformaties ondergaan, en er nieuwe groeisectoren ontstaan zoals elektrische voertuigen.

De mondiale productie van hightechgoederen zal de komende jaren naar verwachting solide groeipercentages bereiken. Zo wordt voor 2023 een groei van 6,0% voorspeld en voor de jaren 2025 tot 2029 een meer bescheiden 3,3%. Maar, zoals uiteengezet in het Atradius-rapport van juni 2022, ‘Industry Trends: Information and Communication Technology’ (ICT), vormen hoge inflatie en stijgende rentevoeten, eventuele verdere Covid-19 golven, de oorlog in Oekraïne en geopolitieke spanningen allemaal neerwaartse risico's voor de groei.

Sterke sectorprestaties schragen groeiprognoses

In 2021 lieten de subsectoren van de mondiale ICT-industrie sterke groeicijfers optekenen, waaronder 10,4% voor telecommunicatie, 4,2% voor computers en zelfs 19,6% voor elektronische componenten. De Indiase ICT-sector deed het bijzonder goed, met een jaar-op-jaargroei van 28,7% in de subsector computers en kantoorapparatuur in 2021. Verwacht wordt dat de groei in diezelfde subsector dit jaar sterk zal vertragen om volgend jaar te stijgen tot gemiddeld 10,9%.

Hoewel de individuele percentages van land tot land verschillen, wordt dit algemene patroon weerspiegeld in de vooruitzichten voor alle belangrijke ICT-markten. Bedrijven in de ICT-sector hebben geprofiteerd van een hausse in de verkoop en productie van ICT en blijven nu, ondanks een snelle vertraging, in een sterke positie dankzij goede winstmarges. Dit geldt met name voor B2B-markten, waar de aanhoudende vraag wordt gestimuleerd door bedrijven die digitale transformaties ondergaan.

VS, EU en China investeren in ICT-technologieën

Gezien het belang van het halfgeleidersegment, dat een hoge toegevoegde waarde heeft, is uitbreiding van de chipproduktie een strategische prioriteit voor zowel de VS als de EU. Het Amerikaanse Congres heeft onlangs een "Chips Act" aangenomen, bedoeld om de binnenlandse halfgeleiderproductie te ondersteunen en te stimuleren. De EU-Commissie heeft tevens ook aangekondigd 45 miljard euro te zullen investeren in chipgerelateerde O&O, infrastructuur en productie. Deze focus zal waarschijnlijk de groei van de ICT-industrie en aanverwante hightechsegmenten, zoals elektrische voertuigen, ondersteunen.

Digitale transformatie is een belangrijke economische doelstelling die in China's laatste vijfjarenplan (2021-2025) wordt genoemd. Een van de doelstellingen is China's wereldwijde concurrentiepositie op het gebied van geavanceerde technologieën te versterken, met de nadruk op halfgeleiders en artificiële intelligentie. Het streven naar digitale transformatie zal waarschijnlijk ook de toekomstige groei in India aanjagen.

Problemen met levering halfgeleiders vormen aanhoudend neerwaarts risico

Chips zijn nodig in alles van computerelektronica tot elektrische voertuigen. Recente problemen met het aanbod hebben de markt beïnvloed. Het ergste lijkt achter de rug nu halfgeleiderproducenten hun aanbod opvoeren. Naarmate er meer aanbod komt, zou de ICT-productie moeten groeien.

Er blijven echter neerwaartse risico's met de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke spanningen in Taiwan. Oekraïne is 's werelds grootste producent van neon van halfgeleiderkwaliteit, een belangrijke component in de chipproductie. Taiwan is de ongeëvenaarde leider van de halfgeleiderindustrie. Elke escalatie van de huidige spanningen in de Straat van Taiwan zou de bevoorrading van chipverbruikende ICT-segmenten en andere industrieën over de hele wereld ernstig in het gedrang kunnen brengen.

Stijgende inflatie en rente drukken koopkracht

Overal ter wereld neemt de inflatie toe. De kosten van voedsel en brandstof bereiken recordhoogten, waardoor de koopkracht van de consument onder druk komt te staan. Een langer aanhoudende inflatie kan leiden tot een daling van de verkoop van elektronica en hightechproducten, omdat consumenten hun loonzakje eerst gebruiken om hun gezin te voeden en hun huis te verwarmen of te koelen. De stijgende rentevoeten zetten veel consumenten verder onder druk nu de hypotheekrente stijgt. De stijgende rente en het verslechterende beleggerssentiment zullen waarschijnlijk ook de ICT-investeringen onder druk zetten.

Geopolitieke spanningen

Geopolitieke kwesties hebben gevolgen voor de ICT-industrie. In de VS hebben zowel de regering-Trump als de regering-Biden regelgeving opgelegd die moet voorkomen dat Chinese bedrijven Amerikaanse technologieën en apparatuur voor de productie van halfgeleiders overnemen. Bovendien zou een escalatie van de huidige spanningen in de Straat van Taiwan een ernstige invloed kunnen hebben op de levering van halfgeleiders aan chipverbruikende ICT-segmenten en andere industrieën over de hele wereld.

Inzicht in de markt

Het Atradius-rapport ‘Industry Trends: Information and Communication Technology’ (ICT) geeft inzicht in de recente prestaties en huidige prognoses van 's werelds belangrijkste producenten en consumenten van ICT, samen met een algemene kredietrisicobeoordeling. Aan de hand van weericoontjes geeft het rapport in één oogopslag een beeld van de economische vooruitzichten voor elk van de 12 markten, alsook een korte paragraaf met extra details


Download jouw rapport hier

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Manager Marketing & Corporate Communication