Delen

Cash Flow, een monster met vele gezichten!

Eén blik op Google vertelt ons dat er bijzonder veel definities van Cash Flow in gebruik zijn.

Eerst enkele definities ...

De definitie die door iedereen begrepen wordt spreekt over de stroom van gelden die in een onderneming binnenkomen en buitengaan. Wanneer we het begrip boekhoudkundig benaderen kennen de meesten de definitie als zijnde de nettowinst van de onderneming (winst na belasting) vermeerderd met de afschrijvingen. Specialisten zullen aan deze definitie al snel ook nog de waardeverminderingen en voorzieningen willen toevoegen om alzo tot de totale cash flow te komen.

Bedrijfstechnisch is het dan weer noodzakelijk om ook een duidelijk beeld te hebben op de vrije cash flow. Wanneer een bankier of investeerder gaat bepalen of de onderneming aan haar korte termijn financiële verplichtingen kan voldoen zal ze vooral hier naar kijken.

De vrije cash flow bekomen we door van de totale cash flow de bestaande kapitaalsaflossingen van de leningen af te trekken. Dit geeft dan onmiddellijk een mooi beeld van de financiële mogelijkheden die de onderneming nog resten om te investeren, dividend uit te betalen, bijkomende afbetalingen te doen of winsten in te houden.

Ga je voor maximale omzet? Of is Cash Flow de Holy Grail?

Veel ondernemers laten zich leiden door het najagen van omzet of winstcijfers en verliezen al te vaak de cash flowproblematiek uit het oog. Door echter een mooie financiële planning op te maken en hiernaar te leven ga je niet over- investeren en hou je alles mooi onder controle.

Uit de mond van een ondernemer uit de cash flowproblematiek zich al snel door uitspraken over klanten die niet snel genoeg betalen en het feit dat ze daardoor wat vaker gebruik moeten maken van hun bankkredieten. Durf je op zo’n moment als ondernemer ook eens afvragen of dit een slechts tijdelijk probleem is, of een probleem dat net iets te vaak terugkomt, is het eigenlijk een symptomatisch probleem? Zo ja, dan wordt het tijd om hier eens goed over na te denken en eventuele problemen in je organisatie bloot te leggen.

Om zich hiertegen te wapenen dien je als ondernemer enkele punten in het achterhoofd te houden.

  • Focus niet enkel op omzet en winst, maar houd ook andere parameters van balans en resultatenrekening in het oog
  • Zorg dat je werkt volgens bovenstaand toegelicht cash flowplan
  • Maak heel duidelijke afspraken over betalingscondities met uw afnemers
  • Een vlot incasso van de uitgestuurde facturen is de motor van jouw cash flow
  • Houd rekening met mogelijke ups en downs in jouw business
  • Bekijk ook andere financieringsvormen als leverancierskrediet, incasso en kredietverzekering
  • Onderhandel met jouw leveranciers over de betalingscondities en weeg eventuele vroegbetaalkortingen af tegen de impact op jouw cash flow

To CM or not to CM?

Enkele van bovenstaande punten vallen duidelijk binnen het werkveld van het credit management van je onderneming.

Om een basispakket van creditmanagementregels op te stellen hoef je het niet onmiddellijk al te ver te gaan zoeken. Je bent reeds op goede weg wanneer je tot het besef komt dat credit management een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welslagen van de onderneming. Duidelijke afspraken maken met alle interne partijen betrokken bij het traject van offerte tot finale betaling kan ervoor zorgen dat de neuzen in dezelfde richting staan en iedereen een positieve bijdrage levert. Bespreek je betalingscondities zo vroeg mogelijk met je prospect/klant, bekijk de kredietwaardigheid van elke potentiële klant, volg kordaat op en pas je systemen/afspraken aan waar nodig . Afhankelijk van je businessmodel is het uitbesteden van delen van dit totale traject zeker het overwegen waard, het garandeert je trouwens een meer dan minimale opvolging van de verschillende etappes. Een duidelijke strategie, continu en consequent beheer, meten is weten en af en toe een menselijke toegift zijn de kernwaarden van een goed creditmanagementbeleid.

Doen we het best intern, of roepen we de hulp in van specialisten?

Veel ondernemers lijken credit management echter nog niet de waarde toe te bedelen die het eigenlijk verdient. Te vaak stellen we vast dat in kleine ondernemingen het credit management als een extra taak aan iemand wordt toegewezen. Hierdoor wordt er niet altijd voldoende aandacht aan besteedt of wordt ze dan ook niet naar waarde ingeschat. Bij de iets grotere ondernemingen zie je de taak snel evolueren naar een full time functie of wordt ze net iets professioneler aangepakt. Het aanbod in externe credit managementdiensten is zo divers dat ieder bedrijf ongetwijfeld de gepaste oplossing kan vinden. Dat kan gaan van het aanleveren van informatierapporten, het verstrekken van kredietlimieten, het aanbieden van softwaretools, tot het opvolgen van de facturen van dag één tot betaling.

Je kan ook de ganse betalingsstroom laten verzekeren, zodat je onderneming geen slachtoffer wordt van een wanbetaling.

Gezien de enorme impact die onbetaalde facturen kunnen hebben op de cash flow en de winstgevendheid van een onderneming zijn er heel wat ondernemingen die daarom met een kredietverzekeraar in zee gaan.

Er zijn uiteraard ook heel wat ondernemingen die reeds werken met een incassokantoor, terwijl andere ondernemers nog wat schroom blijken te hebben om met een externe partij in zee te gaan.

Het kaf van het koren scheiden!

Statistieken tonen duidelijk aan dat werken via een extern bureau, een derde partij, vaak sneller tot betaling dwingt. Het uitstellen van betalingen is, spijtig genoeg, een spel dat maar wat graag door heel wat ondernemers gespeeld wordt. Hoe langer de betaling kan uitgesteld worden hoe meer ze gefinancierd worden door hun leverancier, aan veel goedkopere tarieven dan wanneer ze hiervoor bij hun bankier te rade zouden moeten gaan. Wanneer de leverancier dan finaal het dossier overdraagt aan een derde partij, stopt het spelgedeelte en wordt het snel menens. Gelukkig maar dat heel wat debiteuren dan wel snel tot de betaling overgaan!

Uiteraard resten er dan nog de probleemgevallen waar het incassobureau, door hun enorme ervaring, veel makkelijker het kaf van het koren kan scheiden en gepaste oplossingen/afspraken kan aanreiken. Op die manier wordt er met meer kennis van zaken geïncasseerd. Waar mogelijk past het incassobureau haar expertise toe om duidelijke afspraken te maken, afbetalingsplannen toe te staan of kordaat in te grijpen indien gepast. Ze adviseren hun klanten ook bij een eventuele overgang van minnelijk naar juridisch incasso en kunnen een duidelijk beeld geven over de te verwachten kosten. Ze beschikken over de gepaste software om alles tot in detail op te volgen en garanderen een continue opvolging … druk op de ketel. In samenspraak met de klant zal er altijd gekeken worden welke opties open liggen en hoe de commerciële relatie met de debiteur kan bewaard worden.

Snel online één van uw onbetaalde facturen overdragen ter incasso aan een specialist? Neem een kijkje op Agora en ontvang onmiddellijk uw offerte.

Nood aan Tips & Tricks om meer cash flow te genereren?

Download dan snel onze Whitepaper “50 tips en tricks voor het credit management binnen uw KMO.

Download de whitepaper met meer dan 50 tips

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Manager Marketing & Corporate Communication