Delen

Klein land. Lekker eten. Grote impact op het klimaat?

De voedingsindustrie is de grootste industriële sector in België en de grootste industriële werkgever. Het is ook een van de belangrijkste veroorzakers van broeikasgasemissies in het land, met een productie van meer dan de helft van alle methaan en 8% van de totale broeikasgasemissies van het land.

Schone energietransitie en de ontwikkeling van een meer circulaire economie vormen de kern van het Stappenplan Duurzaamheid van de Belgische voedingsindustrie: “Wat eten we morgen?”. Een van de pijlers van het stappenplan luidt: "We omarmen en versnellen de groene transitie. We gaan slimmer om met water, energie en verpakkingen. Door circulair te denken en voedselverlies te bestrijden, willen we verder bijdragen aan klimaatdoelstellingen en de bescherming van onze planeet."

Hoewel de CO2-uitstoot aanzienlijk lager is dan die van energie en transport, staat de agrofoodsector centraal in debatten over schone energietransitie, omdat onze boeren en voedselproducenten in de frontlinie staan als het gaat om klimaatverandering.

Voedselproducenten hebben meer te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering

Uit recent onderzoek van Atradius naar de gevolgen van de klimaatverandering in Zuid-Europa blijkt dat extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen en droogte, de voedingsindustrie hard treffen. Axelle Martin, Atradius Risk Services Manager in Frankrijk, verwees naar recente Franse droogteperiodes en zei: "Deze moeilijke klimaatomstandigheden beïnvloeden het volume en de kwaliteit van gewassen, wat leidt tot mogelijke knelpunten in de toeleveringsketen en hogere prijzen."

Op het Atradiusevent “Clean Energy Transition: A New Way Forward for Global Trade?” merkte Dimitri Pelckmans, Head of Risk Underwriting bij Atradius België & Luxemburg, de milieurisico's op die de klimaatverandering met zich meebrengt: "Niets doen is geen optie".  Hoewel Dimitri niet specifiek met de vinger naar België of de agrovoedingssector wees, maar meer in het algemeen naar de overgang naar schone energie in de hele wereld keek, zijn zijn woorden toch belangrijk voor ons land.

Welke inzichten kunnen Atradius Underwriters op dit gebied bieden? In de factsheet
Clean Energy Transition: Agri-food merkten Atradius-kredietanalisten uit de meeste belangrijke regio's in de wereld op dat de overgang naar schone energie cruciaal is voor de ondersteuning van duurzame voedselproductie, maar ook duur is, vaak met een onevenredig effect op kleinere producenten. Ze merkten ook op dat de beschikbaarheid van schone energiebronnen niet universeel is en dat sommige boeren, zelfs als ze dat zouden willen, geen hernieuwbare energie zouden kunnen gebruiken door een gebrek aan beschikbaarheid.

Innovatieve benaderingen van landbouw hebben een positieve impact

Hoewel sommige landbouwpraktijken verantwoordelijk zijn voor een verlies aan biodiversiteit, waterschaarste en uitstoot van broeikasgassen, creëren boeren steeds vaker oplossingen voor deze problemen.

Boeren produceren nu vaak hun eigen schone energie, via windturbines, zonnepanelen of biomassacentrales. In sommige gebieden krijgt regeneratieve landbouw steeds meer voet aan de grond. Deze richt zich op bodemgezondheid en klimaatbestendigheid. Het omvat ook mogelijkheden voor koolstofopslag in de bodem. De voedingsindustrie maakt ook steeds meer gebruik van technologie, zoals Internet of Things om voedselverspilling tegen te gaan en een sterkere circulaire economie op te bouwen.

In het hele ecosysteem binnen de agrovoeding liggen heel wat kansen voor meer duurzaamheid. Steeds meer agrofoodproducenten passen deze toe en proberen tegelijkertijd de wereld te voeden terwijl ze geconfronteerd worden met een uitdagend klimaat en ongunstige weersomstandigheden.

Lees je graag meer over de opportuniteiten en uitdagingen waar de Agri-foodsector de volgende 3 jaar mee aan de slag kan/moet?

Download de Atradius factsheet “Clean Energy Tansition: Agri-food”

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Senior Manager Marketing & Corporate Communication