Delen

Hoe Covid-19 de wereldhandel voorgoed veranderde

From crisis to opportunity: what’s the future of trade?

Toen de Covid-19-pandemie de wereld in een recessie stortte, kreeg in amper enkele maanden tijd een nieuw tijdperk van onverwachte en soms zelfs ongekende veranderingen in het handelslandschap vorm. Denk maar aan de langetermijngevolgen voor de wereldwijde toeleveringsketens, het voortdurende heronderhandelen van de handelstarieven, het herstel van het evenwicht in de mondiale handelsbetrekkingen en de toenemende tendensen tot digitalisering en de-globalisering van de handel.

Nu de wereld zich inspant om de donkere bladzijde van de coronacrisis om te slaan, rijst de vraag op waar de kansen op nieuwe groei van het bedrijfsleven te vinden zijn.
Of anders gezegd: hoe interpreteer je de nieuwe internationale handelsomgeving voor uw onderneming, hoe navigeert u voorbij de handelskredietrisico's en hoe identificeert u nieuwe groeikansen?

De Covid-19 recessie heeft het mondiale handelsklimaat diepgaand beïnvloed en enkele veranderingen op lange termijn teweeggebracht. Sommige commentatoren zijn ervan overtuigd dat deze blijvend zijn, waardoor de wereldhandel zich definitief een nieuwe vorm heeft aangemeten. Wat zijn in deze nieuwe handelsomgeving de groeimogelijkheden voor bedrijven?

Deze vragen behandelden we in een reeks webinars met een expertenpanel rond de vraag From crisis to opportunity: what’s the future of trade?. Daaruit volgt nu een aantal whitepapers die heldere antwoorden bieden op de actuele evoluties.

De hoofdthema’s van deze whitepaper zijn:

 • Handelsmogelijkheden (markten)
  Op welke landen dient u nu te focussen, waar liggen er groeikansen?

 • Economisch zwaartepunt van de wereld
  Welke verschuiving heeft zich voorgedaan? Waar ligt nu het economische zwaartepunt van de wereld?

 • Handelsmogelijkheden (sectoren)
  Welke sectoren hebben wind in de vleugels en hoe kan u daarop inspelen?

 • De-globalisering versus globalisering
  Nu individuen en bedrijven online gaan communiceren, samenwerken en handeldrijven, worden nationale grenzen misschien minder relevant?

 • Duurzaamheid
  Is de vraag van consumenten en bedrijven naar groene producten en processen tijdens de pandemie gewijzigd?

 • Toeleveringsketens
  Bracht de verstoring van toeleveringsketens een zoektocht naar alternatieven op gang?

 • Overheidssteun
  Wat met ondernemingen wanneer de overheidssteun wordt teruggedraaid?

In deze whitepaper "Hoe Covid-19 de wereldhandel voorgoed veranderde" delen onze experten graag hun inzichten met u.

 

Download hier de whitepaper

 

Liesbet Suykens
Liesbet Suykens

Senior Account Executive