Delen

Economische vooruitzichten: Trage groei in het verschiet

Het goede nieuws? De wereldeconomie doet het beter dan onze economen zes maanden geleden voorspelden. Het slechte nieuws? De meeste indicatoren wijzen erop dat we er nog niet zijn. Er is wel groei, maar die is traag en heeft te kampen met heel wat tegenwind.

Download de Economic Outlook 2024

De beste groeivooruitzichten op mondiaal niveau zien we in de opkomende economieën van Azië. Voor de geavanceerde economieën is het verhaal heel anders. Voor de eurozone zijn de vooruitzichten zwak nu bedrijven in de hele regio de uitdagingen van hoge inflatie en rentevoeten moeten doorstaan. De laatste prognoses voorspellen een bbp-groei van 0,5% voor 2023 en slechts 0,6% in 2024.

Welke groei kunnen Belgische bedrijven verwachten in 2024?

De belangrijkste boodschap voor 2024 is dat er moeilijke tijden aankomen. Hoewel de inflatie en de monetaire verstrakking hun hoogtepunt lijken te hebben bereikt, zal de impact nog vele maanden voelbaar blijven. Dit zal het duidelijkst merkbaar zijn in het consumentenvertrouwen, omdat veel mensen ervoor kiezen hun portemonnee te sluiten en hun uitgaven te beperken.  De mini-uitgaven boom met de cash-reserves die veel mensen hadden opgebouwd tijdens de Covid lockdowns lijkt voorbij.
De schaduw vooruitgeworpen door de hoge rentetarieven zal sectoren zoals de verwerkende industrie blijven beïnvloeden, waar veel mensen investeringen uitstellen om hun schulden (en rentebetalingen) zo laag mogelijk te houden. De inflatie zou verder moeten afnemen, maar dit is niet gegarandeerd en kan nog steeds worden beïnvloed door verdere schokken in de energieprijzen.

België doet het beter dan het gemiddelde van de eurozone

Ondanks de sombere algemene vooruitzichten staat België momenteel in het midden van de eurozone wat betreft BBP-groei en steekt het gunstig af bij het Europese gemiddelde. Eind 2023 zou de Belgische bbp-groei 1,4% moeten bedragen, om in 2024 te vertragen tot 0,7%.

Dit steekt goed af bij Frankrijk (0,8% in 2023 en 0,6% in 2024), Nederland (0,1% in 2023 en 0,8% in 2024) en Duitsland (-0,2% in 2023 en -0,1% in 2024).

De Belgische schuldgraad is ook bemoedigend in vergelijking met sommige andere landen. Onze huidige schuldgraad wordt berekend op 106% in 2023, in vergelijking met Italië (148%), Frankrijk (123%) en Griekenland (207%). Dit is echter nog steeds veel hoger dan Duitsland, dat een bbp-schuldenratio van 60% heeft.

De nieuwste Atradius Economic Outlook geeft een breder overzicht van de wereldeconomie en bevat de inzichten van onze senior economen. Zij wijzen erop dat de veerkracht van de Aziatische opkomende markten de groei van de wereldeconomie aanjaagt, maar waarschuwen dat de algemene vooruitzichten zwak blijven of, in hun alternatieve scenario, zelfs verslechteren.

Download het uitgebreide rapport Atradius Economic Outlook: Tightening weighing  in

Liesbet Suykens
Liesbet Suykens

Senior Account Executive & Content Marketeer