Delen

De-globalisering – een nieuwe manier van handel drijven, maar houdt die stand?

From crisis to opportunity: what’s the future of trade?

De Covid-19 pandemie is de grootste crisis van onze generatie. Ze heeft een verregaande impact gehad op de manier waarop we leven, werken en handel drijven. Verstoringen van die omvang zijn een uitgelezen moment om even de balans op te maken en onze vertrouwde manier van zaken doen in vraag te stellen. En tegelijkertijd vooruit te blikken naar de toekomst: hoe kunnen bedrijven omgaan met de onzekerheid dat het opnieuw kan gebeuren? Dit was de drijfveer achter onze reeks webinars From crisis to opportunity: what is the future of trade?

Wat zijn de huidige trends? Hoe moet het nu verder? Enkele van ‘s werelds meest toonaangevende deskundigen op het gebied van economie, geopolitiek, digitale technologie en handel buigen zich in onze webinars over die vragen. De laatste in de reeks behandelde de kwestie van de-globalisering: een nieuwe manier van handel drijven, maar blijft die standhouden?

Het staat buiten kijf dat de pandemie de handelsbetrekkingen en de toeleveringsketens flink door elkaar heeft geschud. Sommige bedrijven zagen zich zo gedwongen om nieuwe markten aan te boren of hun productiesites te verplaatsen.
Maar al voor de uitbraak van Covid-19 waren er tal van aanwijzingen dat de globalisering vertraagde. Nogal wat landen richtten de blik naar binnen en beschermden vooral de eigen economie. Hebben we hier te maken met een tijdelijke slowbalisation, of zien we een permanente verschuiving in de richting van de-globalisering?
Daartegenover staan terreinen zoals digitalisering, die juist een trend richting meer globalisering vertonen. We hebben er geen moeite mee contact te nemen met een klant aan de andere kant van de wereld, of delen volop gegevens, diensten en vaardigheden via cloud-platforms.

Ons vooraanstaand panel besprak welke trend domineert en wat de toekomst voor uw bedrijf in petto heeft. De experts belichten welke sectoren deze trends al succesvol toepassen. Dit helpt u om de kansen en risico's voor uw eigen bedrijf deskundig in te schatten en om de juiste strategieën uit te zetten.

Uit het live webinar met ons expertenpanel hebben we de belangrijkste punten overzichtelijk samengevat in onderstaande whitepaper.

De hoofdthema’s van deze whitepaper zijn:

 • Globalisering versus de-globalisering
  Wat zijn de belangrijkste tendensen? Wijst de huidige vertraging van de wereldhandel op de-globalisering en, zo ja, is het waarschijnlijk dat deze trend blijvend is?

 • Covid-19 en grensoverschrijdende handel
  Veranderen bedrijven hun toeleveringsketens en productieaanpak als reactie op de door de pandemie veroorzaakte verstoringen?

 • Internationale betrekkingen
  Hebben onderwerpen zoals grensoverschrijdende handelsbetrekkingen, tarieven en handelsblokken invloed op de-globalisering? Wat zijn de belangrijkste vraagstukken?

 • Gaat Azië over tot reshoring?
  Wat zijn de huidige productie- en distributietrends in Azië? Hoe zullen deze de regio en de wereldhandel beïnvloeden?

 • Het effect van mode 5-diensten
  Wat zijn mode 5-diensten en hoe belangrijk zijn ze voor de wereldhandelsstromen? Welke invloed kunnen zij hebben op ontwikkelende markten?

 • Wat zijn de belangrijkste factoren die beslissingen over de toeleveringsketen beïnvloeden?
  Kosten, klantrelaties, internationale relaties, CO2- voetafdruk: veel factoren kunnen de strategie van een bedrijf beïnvloeden over de geschikte productielocatie en afzetmarkt.

Een aanzet tot antwoord op al deze vragen treft u in onze Whitepaper "De-globalisering- een nieuwe manier van handel drijven, maar zal die standhouden"?.

Download hier de whitepaper

 

Liesbet Suykens
Liesbet Suykens

Senior Account Executive