Delen

Bouwen aan een duurzame toekomst

Als het gaat om CO2-uitstoot, behoren gebouwen tot de grootste overtreders. Dit is deels te wijten aan de materialen die voor de bouw worden gebruikt (de productie van staal, glas en beton vergt allemaal enorme hoeveelheden energie), en deels aan de energie die wordt gebruikt om een gebouw te verwarmen, te koelen en te verlichten.

In België was de verwarming van gebouwen alleen al verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen. We kunnen hiervoor niet eens met de vinger naar de industrie wijzen, aangezien 15% wordt gebruikt voor de verwarming van woongebouwen en de resterende 5% voor de verwarming van niet-residentiële structuren.

Een oud en koud architecturaal erfgoed

city-bel1000Een enorm percentage van onze woningen en utiliteitsgebouwen is oud. In het hele land is slechts een derde van onze gebouwen minder dan 40 jaar oud, en in sommige gewesten zelfs aanzienlijk minder. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld, dateert meer dan 90% van alle gebouwen van vóór 1981.

Waarom is leeftijd belangrijk? Oudere gebouwen zijn slecht geïsoleerd en veel gebouwen zijn afhankelijk van fossiele brandstoffen voor warmte en licht. België is zelfs een van de slechtst presterende landen op Europees niveau op het gebied van residentieel energieverbruik en CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking. Dit is deels te wijten aan het feit dat een derde van alle residentiële gebouwen in België verwarmd wordt met olie. Daarmee staan we onderaan de wereldwijde ranglijst, waar het IEA-gemiddelde voor het gebruik van olie in woongebouwen 8% bedraagt.

Renovatie van gebouwen biedt groeikansen

Het is niet alleen maar slecht nieuws. Het streven naar een schone energietransitie biedt veel groeikansen voor de bouwsector. Deze variëren van grote infrastructuurprojecten, zoals de voorgestelde projecten voor de Prinses Elisabeth-zone, tot de installatie van isolatie en technologie zoals zon-PV's en warmtepompen in bestaande gebouwen.

Ambitieuze EU-brede verbintenissen, waaronder het REPowerEU-plan dat zich richt op de installatie van fotovoltaïsche zonne-energie, inclusief de installatie van 320 GW fotovoltaïsche zonne-energie tegen 2025 en 600 GW tegen 2030, zouden de groei in de sector moeten helpen stimuleren. Het Nationale Energie- en Klimaatplan van België, samen met de plannen van onze regionale overheden en de wens naar groene gebouwen bij investeerders, eigenaars en bewoners, zal ook helpen om de groei van schone energie in onze bouwsector te stimuleren.

Uitdagingen voor de groene ambities van de bouwsector

Er liggen echter uitdagingen in het verschiet. De bouwsector als geheel heeft te maken met een vertraging door druk op de materiaalprijzen en een lager consumentenvertrouwen. De hoge inflatie en de hoge kosten van leningen betekenen bijvoorbeeld dat veel mensen het zich momenteel niet kunnen veroorloven om de oliegestookte oven in hun huis te vervangen door een grond- of luchtwarmtepomp. Bovendien is het wereldwijde tekort aan geschoolde bouwvakkers ook voelbaar in België. Ondanks deze uitdagingen wordt voor de komende maanden een vrij bescheiden groei van de sector voorspeld. De groei die er is, zal echter voor een deel te danken zijn aan projecten voor schone energie..

Download de Atradius factsheet “Clean Energy Transition: Construction”

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Senior Manager Marketing & Corporate Communication