Delen

Wereldwijde chemische industrie: kansen en uitdagingen

Een overzicht van de groeivoorspellingen en marktontwikkelingen binnen de belangrijkste chemische sectoren wereldwijd.

De wereldwijde chemische industrie beleeft een sterke opleving na de pandemische recessie met een bovengemiddelde groei die op alle markten wordt verwacht. De productietrends wijzen erop dat de groei grotendeels zal worden gedomineerd door de opkomende markten en China, dat nu al veruit de wereldleider is in de verkoop van chemicaliën. Nieuwe technologieën en verschuivingen in de vraag van de klanten zorgen voor kansen en uitdagingen. Dit blijkt met name uit de snelle invoering van digitalisering in O&O, productie en handel, alsook uit de toegenomen voorkeur van klanten voor "groene" producten.

De chemische industrie kan kwetsbaar zijn voor politieke en economische gebeurtenissen. De huidige stijging van de groothandelsprijzen voor gas heeft bijvoorbeeld geleid tot hogere energiekosten en heeft sommige energie-intensieve fabrikanten ertoe gebracht hun productie te onderbreken. Dit is onlangs nog gebleken toen enkele kunstmestproducenten hun activiteiten tijdelijk staakten toen de productiekosten voor waterstof te hoog werden.

Innovatie in de chemie

In de hele chemische industrie is vooruitgang op technologisch gebied te vinden, van het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten tot de manier waarop ze worden verkocht. Een in het oog springend voorbeeld is de ontwikkeling van de Covid-19-vaccins, waarvoor nieuwe processen en technologie nodig waren. Digitalisering en de toenemende toepassing van sensoren en IoT-technologieën (Internet of Things) veranderen de productie- en toeleveringsprocessen, waarbij veel bedrijven bovendien gebruikmaken van blockchain om de transparantie van de toeleveringsketen en de traceerbaarheid van producten te waarborgen.

Milieu, sociaal bestuur en duurzaamheid

Vraagstukken op het gebied van milieu en sociaal bestuur (ESG) hebben gevolgen voor bedrijven in alle sectoren en worden steeds vaker gebruikt als maatstaf door bestuursraden die de duurzaamheid en de milieueffecten willen verbeteren. Voor de chemische industrie kan het een uitdaging zijn om te voldoen aan de regelgeving voor chemische stoffen en aan de vraag van klanten naar milieuvriendelijke opties. Naarmate zowel de vraag van de consument als de overheidsreglementering zich ontwikkelen, kan dit echter een reeks toenemende mogelijkheden voor de sector opleveren.

Groei in de sector: agrochemische producten

De grootste groeitrend die voor de agrochemische industrie wordt voorspeld, is de toegenomen vraag in opkomende economieën, met name die in Azië-Pacific met een sterke landbouwsector. De laatste jaren is er ook een toename van fusies en overnames, waarbij de consolidatie van sommige bedrijven tot de oprichting van grote multinationals heeft geleid.

Groei in de sector: chemische specialiteiten

De sector van de gespecialiseerde chemicaliën vertoont tekenen van indrukwekkende groei en de meeste analisten voorspellen voor de komende maanden een voortzetting van deze trend. Industriële reinigingsmiddelen, bouwchemicaliën en het CASE-segment van de sector (coatings, kleefstoffen, dichtingsproducten en elastomeren) verwachten allemaal een aanzienlijke groei tussen 2020 en 2027.

Groei in de sector: consumentenchemicaliën

De wereldwijde omvang van de markt voor aromachemicaliën werd in 2019 gewaardeerd op 5,5 miljard dollar en zal tussen 2020 en 2027 naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 5,8%. De meeste voorspellingen wijzen op Azië-Pacific als de grootste regionale markt voor cosmetica en aromachemicaliën, met een marktdominantie geconcentreerd rond China, India en Japan.

U wenst meer inzichten in de sector en leest graag de details?

Download de whitepaper hier

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Senior Manager Marketing & Corporate Communication