Delen

Trends in de metaal- en staalindustrie: Energiekosten beïnvloeden de sector

Hoge energieprijzen verstikken opleving 2021 en vertragen groei sector

In 2021 beleefde de wereldwijde metaal- en staalproductie een sterke opleving na de pandemische recessie. Door de stijgende energieprijzen en de stijgende inflatie op belangrijke markten stagneert de groei van de sector nu echter.

Dit geldt met name voor Europa, waar de economische prestaties van veel landen in de eurozone zijn verslechterd door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Analisten van Oxford Economics voorspellen dat de wereldwijde groei in de metaal- en staalindustrie zal dalen van 6,3% in 2021 tot 1,7% in 2022 en 1,6% in 2023. In België zijn de vooruitzichten op korte termijn iets rooskleuriger, aangezien er aanwijzingen zijn dat de industrie een beter jaar zal kennen dan in 2021. Verwacht wordt dat de metaal- en staalproductie in België in 2022 met 2,1% zal groeien, na een krimp van 2,5% vorig jaar.

 

Download hier het volledige rapport

Uitdagende tijden voor de Belgische industrie, met onder meer een piek in insolventies

Ondanks de bescheiden groeiprognoses verwachten de economen van Atradius dat de binnenlandse staal- en metaalindustrie een moeilijke tijd tegemoet gaat, met een toename van de betalingsachterstand en bedrijfsfaillissementen. Het meest in het oog springend daarbij is de verwachting dat het aantal insolventies in de metaal- en staalsector met 30% zal toenemen. Dit komt na twee jaar waarin het aantal bedrijfsfaillissementen is gedaald.

Een deel van deze betalingsachterstanden en insolventies kan worden verklaard door het wegvallen van de fiscale pandemiesteun en een ander deel door de uitdagingen waarmee de industrie en haar belangrijkste markten worden geconfronteerd. Zo kampen de bouw- en de transportsector momenteel met een recordaantal insolventies. Problemen met de toeleveringsketen, hoge grondstofkosten en stijgende energieprijzen leiden allemaal tot slechte regionale economische prestaties en eisen hun tol in de sector.

Industry Trends Metals and Steel 2022

De bredere vooruitzichten voor de binnenlandse industrie zijn echter niet helemaal somber. Nu de sector de scherpe recessie en de opleving van de pandemische jaren achter zich laat, verwachten de meeste economen dat de meerderheid van de bedrijven 'normalere' resultaten zal boeken. Bovendien hebben veel bedrijven een buffer van financiële veerkracht opgebouwd als gevolg van de recente explosieve opleving. Het voorbehoud hierbij blijft natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Een langer aanslepende oorlog zal onvermijdelijk de energieprijzen blijven beïnvloeden, en dit zal een belangrijk aanhoudend neerwaarts risico inhouden.

Internationale markten bieden kansen voor groei

Naburige Europese markten die sterk afhankelijk zijn van de auto-industrie en de bouw worden geconfronteerd met veel van dezelfde uitdagingen als de industrie in België. Voorspeld wordt dat de staal- en metaalsector in Frankrijk, Duitsland en Nederland tegen eind 2022 een negatieve groei zal kennen.

De vraag in de VS en, in mindere mate, China is echter robuuster. In de VS is dit met name te danken aan de vraag in de bouw, de lucht- en ruimtevaart en de machinebouw. De afbouw door president Biden van de door de voormalige president Trump opgelegde tarieven op aluminium en staal zou ook kansen moeten bieden voor Europese bedrijven die naar deze belangrijke markt willen exporteren. Neerwaartse risico's in de VS zijn onder meer de aanhoudend hoge inflatie en de druk van problemen met de toeleveringsketen.

De staal- en metaalindustrie in China werd grotendeels ondersteund door verbeteringen in de binnenlandse automobielsector. De bouwsector heeft echter moeite om terug te komen van pandemie-gerelateerde lokale lockdowns, wat heeft geleid tot een lagere vraag naar metalen materialen.

Verder marktinzicht

Het Atradius-rapport Industry Trends: Metals and Steel geeft inzicht in de recente prestaties en huidige prognoses van 's werelds belangrijkste producenten en consumenten van staal en metalen, samen met een algemene kredietrisicobeoordeling. Aan de hand van weersvoorspellingsicoontjes geeft het rapport in één oogopslag een beeld van de economische vooruitzichten voor elke markt, samen met een kort verslag met extra details.

 

Download hier het volledige rapport

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Senior Manager Marketing & Corporate Communication