Delen

Kan de staalindustrie haar klimaatdoelstellingen halen?

In februari 2023 bereikte het Europese bedrijfsleven een nieuwe mijlpaal. In het kader van het Europese emissiehandelssysteem (ETS) moesten bedrijven voor het eerst meer dan € 100/ ton betalen voor CO2-uitstoot.

Als een van 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen (ongeveer 8% van de globale uitstoot) zal dit de staalindustrie waarschijnlijk meer treffen dan de meeste andere sectoren. Echter, dit is aan het veranderen. De industrie ondergaat vandaag een industriële revolutie en begint over te stappen van het traditionele smelten met cokes en kolen naar elektrische vlamboogovens, naast andere innovaties op het gebied van schone energie. Deze hebben echt het potentieel om een grote kentering te brengen in de hoeveelheid CO2 die wereldwijd in de atmosfeer terechtkomt.

Wat gebeurt er momenteel in de Belgische staalindustrie?

Zowel individuele staalproducenten als de regering ondernemen stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en binnen de perken te houden.

In april ontmoette premier Alexander De Croo de premier van Noorwegen in een staalfabriek in Gent om de bilaterale plannen voor koolstofafvang en -opslag te bespreken, waarbij specifiek werd gekeken naar het potentieel van het Noorse continentale plat.

ArcelorMittal investeert momenteel € 1,1 miljard in de ontwikkeling van een fabriek voor direct gereduceerd ijzer (DRI) van 2,5 miljoen ton en twee elektrische ovens in zijn vestiging in Gent. Die zullen functioneren naast een hoogoven die reeds is aangepast om afvalhout en kunststoffen te gebruiken ter vervanging van het fossiele koolstof.

Aperam heeft geïnvesteerd in zonnepanelen om zijn staalfabrieken in Châtelet en Genk van schone energie te voorzien. Deze zijn nu allebei in werking en produceren samen meer dan 20 GWh energie/jaar voor direct gebruik door de fabrieken.

NLMK Europe kreeg onlangs een zilveren EcoVadis-medaille voor zijn fabriek in La Louvière voor zijn prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Elk van bovenstaande voorbeelden om de koolstofuitstoot van de sector te verminderen en onder controle te houden, vergt aanzienlijke investeringen. De hoge kosten daarvan worden door Atradius-underwriters over de hele wereld erkend als een van de belangrijkste uitdagingen waar de industrie momenteel wereldwijd mee te kampen heeft. Maar elke medaille heeft een keerzijde, er ontstaan nieuwe markten en kansen voor staalproducenten die overschakelen op groene staalproductie en -processen.

De belangrijkste kansen en uitdagingen voor de staalsector, die duidelijk zoekt en investeert voor een schone energietransitie, werden bij elkaar gebracht door Atradius-underwriters over de hele wereld. Hun bevindingen, een toelichting over groen staal en een quote van Robert Leportier van ArcellorMittal treft u in onderstaande factsheet “Clean Energy Transition: Steel”.

Download de Atradius factsheet “Clean Energy Transition: Steel”

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Senior Manager Marketing & Corporate Communication