Delen

Farma: een drijvende kracht voor duurzaamheid?

België is een van de belangrijkste farmaceutische exportlanden ter wereld en bovendien een belangrijk handels- en transportknooppunt.   Het is de thuisbasis van 29 van 's werelds top-30 farmaceutische bedrijven, is goed voor meer dan 10% van de totale Belgische export en stelt bijna 30.000 mensen tewerk. 

Dus hoewel de industrie niet een van de grootste producenten van broeikasgassen is, zullen alle stappen die de industrie zet in de richting van schone energietransitie een impact hebben op de bredere netto nuldoelstellingen van België - en de EU. 

Schone energie biedt mogelijkheden om kosten te besparen

Een van de belangrijkste drijfveren voor de industrie om over te schakelen op schone energie zijn waarschijnlijk de kosten, vooral na de recente energiecrisis. In het rapport, Clean Energy Transition: Pharmaceuticals , stelt Julien Claeys, onze farmaceutische specialist in België het volgende: “Kostenverlagingen zullen een belangrijke drijfveer zijn om over te schakelen op hernieuwbare energie, vooral gezien het energie-intensieve karakter van de markt”.

julien-2-smMeer energiezekerheid creëren

Julien Claeys wees ook op het potentieel voor meer energiezekerheid dat schone energie kan bieden. Hij stelde: “Schone energie zou meer zekerheid kunnen geven over de energievoorziening in perioden van geopolitieke spanningen, waarin klassieke energiebronnen zouden kunnen worden afgesloten, door de energievoorziening meer zelfvoorzienend te maken.”

Investeren in schone energiebronnen

Om de sector een stevige kans te geven, zullen de prijzen van hernieuwbare energie natuurlijk verder moeten dalen. Er zullen grotere hoeveelheden hernieuwbare energie moeten worden opgewekt om een constante aanvoer en lagere prijzen te garanderen. Maar om dit te bereiken zijn er meer investeringen nodig in openbare nutsbedrijven, nationale netwerken en particuliere opwekkingsprojecten.

Hoewel zelfopwekking van zonne- en windenergie op lange termijn kostenbesparingen kan opleveren, kan de initiële investering een flinke deuk in het kapitaalbudget slaan. Dit kan een uitdaging zijn voor kleinere spelers, vooral in het huidige economische klimaat met hoge rentetarieven. Zoals onze lokale farmaceutische specialist uitlegde: “Op micro-economisch niveau is de kapitaalbehoefte van bedrijven een probleem met een aanzienlijke schuld die afloopt en rentetarieven die nog steeds hoog zijn.”

Strategische richting EU creëert kansen

Uiteindelijk blijft de EU doorgaan met haar ambitie om het eerste continent te worden dat Net Zero bereikt. De farmaceutische strategie is gericht op het bevorderen van transparantie, milieuverantwoordelijkheid en duurzaamheid in de wereldwijde toeleveringsketens van farmaceutische producten.

Dit heeft het potentieel om kansen te creëren voor de Belgische farmaceutische industrie op het wereldtoneel, vooral in het licht van de groeiende vraag van consumenten naar groene producten.

Risico's van schone energietransitie

De kosten van de overgang naar schone energie en de mogelijke impact die dit kan hebben op de marges voordat de energiekosten dalen, zullen altijd het grootste risico vormen. Maar voor een sector die de ervaring heeft dat er jaren aan ontwikkeling wordt besteed voordat een medicijn of medisch apparaat zelfs maar op de markt komt, is dit minder een punt van zorg dan voor andere sectoren.

Download de factsheet ‘Clean Energy Transition Pharma’

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Senior Manager Marketing & Corporate Communication