Delen

Chemie: een formule voor klimaatsucces?

De haven van Antwerpen Brugge en omgeving herbergt de grootste cluster van chemische bedrijven in Europa. De industrie zelf is een van de belangrijkste in België en is goed voor meer dan een derde van alle Belgische export!

Volgens Cefic (de Europese Raad voor de Chemische Industrie) vertegenwoordigt België slechts 2,6% van de EU-bevolking, maar is het “het op één na belangrijkste exportland voor chemische en farmaceutische producten binnen de Europese Unie”.

Naleving energietransitie voor de chemische industrie in België

De chemische industrie kan aanzienlijke hoeveelheden brandstof verbruiken in zowel energie-intensieve processen als petrochemische grondstoffen. Om over te schakelen op schone energie om de Europese klimaatdoelstellingen van netto nul in 2050 te halen, zal de industrie moeten investeren.

Sommige lokale chemiebedrijven profiteren al van het toegenomen gebruik van hernieuwbare energiebronnen in het land, waaronder windenergie op zee. Daarnaast hebben individuele bedrijven een hernieuwbare agenda aangenomen. De haven van Antwerpen Brugge heeft bijvoorbeeld de ambitie aangekondigd om Europa's invoercentrum voor groene waterstof te worden.

Innovatie in chemische industrie drijft duurzaamheidsagenda aan

De Belgische federatie van de chemische industrie en de life sciences sector, essenscia , wijst op het belang van innovatie vanuit de industrie om de klimaatverandering aan te pakken. Dit omvat het gebruik van koolstofafvang en -opslag, maar ook het gebruik ervan. Het gebruik van de afgevangen koolstof bij de productie van chemicaliën zoals ethanol ondersteunt bijvoorbeeld een circulaire economie en helpt chemische producenten om effectief meer te doen met minder.

Onze kredietanalisten met specialisatie in de chemiesector erkennen dat België vrij snel nieuwe technologieën toepast om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hoewel dit ertoe bijdraagt dat de Belgische industrie op schema blijft wat de EU-doelstellingen betreft, kan het haar ook kwetsbaar maken voor wereldwijde ongelijkheden, waar de regelgeving op andere markten minder streng kan zijn.

Groene vraag biedt kansen voor chemische industrie

Het rapport van Atradius, “Clean Energy Transition: Chemicals” bundelt de inzichten van onze chemische specialisten over de hele wereld. Hoewel de kredietanalisten in de meeste markten, waaronder België, “misschien” antwoordden op de vraag of oplossingen voor hernieuwbare energie de sector voordeel kunnen opleveren in termen van inkomsten en jobs, wezen de meesten op de groeiende vraag naar groene producten en oplossingen als een belangrijke opportuniteit voor de sector. Groene ratings of gecertificeerde groene productlabels zouden de sector kunnen helpen om zijn geloofsbrieven aan klanten kenbaar te maken.

Is de Belgische chemische industrie op weg naar een schone energietransitie?

Hoewel er vooruitgang wordt geboekt om de uitstoot van broeikasgassen binnen de industrie te verminderen, is dit nog niet genoeg. In de woorden van essenscia: “onze maatschappij is nog lang niet klimaatneutraal en de chemische en life sciences sector nog veel minder.

Download de Atradius factsheet “Clean Energy Transition: Chemicals”

 

Patrick Van der Avert
Patrick Van der Avert

Senior Manager Marketing & Corporate Communication